Home    Rủi ro khó lường khi mua bán nhà đất bằng hợp đồng ủy quyền

Để hợp thức hóa giao dịch bất động sản chưa đủ điều kiện, 2 bên lập song song với hợp đồng mua bán một hợp đồng ủy quyền. Trong đó, bên bán (bên ủy quyền), ủy quyền cho bên mua (bên được ủy quyền) toàn quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt bất động sản. Trên thực tế, hình thức mua bán này không phải là hiếm nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.